Förändra kommunens socialpolitiska inriktning!

Folkpartiet i Järfälla vill satsa på öppenvårdsinsatser i det förebyggande arbetet vilket skapar positiva förändringar för de mest utsatta i vårt samhälle. Vi  anser att det förebyggande arbetet i ett samhälle är A och O för att samhället ska kunna fungera och må bra. Vi har många verksamheter inom Järfälla stöd och behandling som hjälper många av våra medborgare och det är viktigt att vi värnar om dessa verksamheter.

I och med att man i större utsträckning ska arbeta med barn, unga och vuxna på hemmaplan bör två alternativa beslut presenteras till socialnämndens sociala utskott vid varje individärende och så långt det går ska ett av dessa beslut vara en öppenvårdsinsats för att på så sätt skapa alternativ till placeringar utanför hemmet.

Folkpartiet Liberalerna vill förändra kommunens socialpolitiska inriktning när det gäller placeringar av barn, unga och missbrukare. Folkpartiet vill att socialförvaltningen i framtiden ska ha en återhållsam inställning till placeringar utanför det egna hemmet. Istället för placeringar utanför hemmet ska socialnämndens sociala utskott beakta och tillämpa öppenvårdsinsatser så långt det är möjligt och i enlighet med barnets bästa. Öppenvårdsinsatser sker oftast på hemmaplan vilket innebär att Järfällas förebyggande arbete ska att fortsätta som innan och även utökas om behovet uppstår.

Be the first to comment on "Förändra kommunens socialpolitiska inriktning!"

Leave a comment