Folkpartiets arbete med ett nytt partiprogram

Folkpartiet arbetar just nu med att ta fram ett nytt partiprogram. I detta arbete deltar ett antal politiska arbetsgrupper som tillsammans med medlemmar, sympatisörer, politiskt intresserade och förtroendevalda ska ta fram konkreta förslag på vad Folkpartiet Liberalernas partiprogram ska innehålla, vilka frågor vi ska driva och vad som ska utvecklas när det gäller vår liberala politik i Sverige nu och i framtiden.
Grupperna som arbetar med partiprogrammet just när är; Arbetsmarknad, EU- och utrikes, Företag och skatter, Jämställdhet, Kultur, Miljö, Sjukvård, Skola, Socialförsäkringar, Socialpolitik och äldrefrågor. Under senaste partistyrelsen beslutades det också att införa en arbetsgrupp som fokuserar på liberalism. Den senaste tillskottet till arbetsgrupperna ska fokusera på att beskriva det moderna liberala uppdraget i en tid och värld som är präglad av globalisering.
Vill du läsa mer om Folkpartiets arbetsgrupper så kan du klicka här.
Läs mer om Folkpartiets nya arbetsgrupp som ska arbeta med liberalismen här.