Folkpartiet vill hjälpa unga att hjälpa – Inför en social omsorgspeng!

Folkpartiet Järfälla vill införa en social omsorgspeng som betalas ut tillsammans med föreningsbidrag till de föreningar och organisationer som gör en social insats i Järfälla.

– Det är ofta vi hör hur våra lokala hockey- eller simlag samlar ihop pengar genom att sälja cocosbollar eller strumpor. Den sociala omsorgpengen riktar sig till just dessa föreningar och ska uppmuntra dem att engagera sig socialt istället. Det kan handla om att spela spel på ett äldreboende, gå promenader med äldre eller samla in kläder till personer i hemlöshet, berättar Folkpartiets gruppledare Nikoletta Jozsa.

Idag har Folkpartiet i Järfälla lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige om att Järfälla ska införa en social omsorgspeng. Den sociala omsorgspengen är tänkt att betalas ut, utöver föreningsbidraget, till föreningar och organisationer som gör en social insats i samhället.

– Fördelarna med en social omsorgspeng är många, bl.a. skulle pengen hjälpa till att minska utanförskapet och klyftorna mellan människor. Ett införande av denna peng skulle bidra till att nya mötesplatser skapas och vi skulle få ett tryggare samhälle. Har man lärt känna äldre människor, människor som är på flykt eller människor med funktionsnedsättning är det lättare att hälsa på varandra och hjälpa varandra när man möts på gatan, berättar Jozsa.

– Vi får ett samhälle som på ett naturligt sätt engagerar sig socialt och bryr sig om varandra. De föreningar som redan idag, dag ut och dag in arbetar för att hjälpa människor i socialt utanförskap, skulle få ett erkännande, fortsätter hon.

Arbetet med den sociala omsorgpengen har också en förebyggande funktion då det skapar nya band och en större förståelse för varandras olikheter. Det naturliga är att det blir svårare att begå brott mot äldre, mot flyktingar eller mot människor med en funktionsnedsättning när man har lärt känna dem och har en relation med dem.

Det är också lättare för människor att våga ta plats och säga ifrån när man har fått en relation i och med den sociala insatsen. Dessutom kan det bidra till att fler unga väljer att arbeta inom sociala yrken och inom vård- och omsorgssektorn i framtiden. De som skulle få denna insats från föreningarna skulle få ett liv med fler värdefulla guldkanter i vardagen, det där lilla extra skulle bli verklighet.

Den sociala omsorgspengen är en satsning med många vinnare!, avslutar Jozsa.