Folkpartiet: Nej till trängselskatt!

Folkpartiet i Järfälla säger nej till trängselskatter på Essingeleden redan 2016. Förbifarten måste byggas nu.

Den statliga förhandlingsman som just nu utreder möjligheterna att bygga fyra nya tunnelbanor i Stockholmsregionen – till Hagastaden, till Barkarby, till Nacka samt en ny gren från Gullmarsplan över  Södermalm – har också föreslagit att Essingeleden ska få trängselskatt redan 2016.

Folkpartiet i Järfälla säger nej till detta. Det finns sedan tidigare ett beslut att införa trängselskatt på Essingeleden när Förbifart Stockholm öppnar. Vi bör hålla fast vid detta beslut menar Folkpartiet. Trängselskatter syftar främst till att påverka trafikflödena inte till att skaffa pengar för tunnelbanor. Det bästa sättet att minska trängseln på Essingeleden är att skynda på med bygget av Förbifart Stockholm.

Essingeleden/E4 är en del av riksvägnätet. De skatter som tas ut på detta nät måste vägas med andra mått än de regleringar som styr trafiken i Stockholms innerstad. Trafiken på E4 och ev skatter där är inte enbart en lokal/regional fråga för stockholmsregionen och bör inte blandas samman med tunnelbaneutbyggnaden.

Utredningens förslag att eventuellt höja nuvarande trängselskatt från 20 till 30 kronor för att bibehålla skattens effekt att minska trafiken i rusningstid är ett bättre förslag. Trängselskatten har minskat trafiken i de gränssnitt där skatten tas ut. För att bibehålla den effekten är det rimligt att med jämna mellanrum pröva avgiftsnivån.