Folkpartiet lyfter svensk forskning

Folkpartiet gör storstatsning på den svenska forskningen. Vi anser att kunskap är grunden till svensk välfärd och det är därför Folkpartiet satsar så mycket på skolan som vi gör.

 Det här gör Folkpartiet:

*Rekordstora satsningar på forskning. På åtta år höjs nivån med 9 miljarder kronor.
*En satsning på SciLifeLab, ett nationellt centrum för medicinsk forskning, och andra satsningar på läkemedelsforskning
*Ökad frihet för forskningen – resurser till forskning fördelas av forskarsamhället, inte av politiker.
*Stärkt basfinansiering för universitet och högskolor.
*Underlätta för unga forskare att göra forskarkarriär.
*Rekrytera internationellt framstående forskare.
*Satsningar på forskningsanläggningar som är strategiskt viktiga, t.ex. ESS i Lund

*Folkpartiet driver att donationer till forskning ska vara avdragsgilla.

[gview file=”http://www.fpjarfalla.se/wp-content/uploads/2012/12/Flygblad.pdf” save=”0″][gview file=”http://www.fpjarfalla.se/wp-content/uploads/2012/12/Vykort1.pdf” save=”0″]