Folkpartiet Liberalerna i Järfälla – publicerade igen

Med anledning av att Barn- och ungdomsnämndens ordförande Bo Winander (FP) blivit publicerad i Mitt i den 27/12 – 2011 så lägger vi upp insändaren även här på vår blogg.

Mer pengar borde ha gått till Järfällas skolor

Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2012 och 2013 innebär för skolan att resurserna ökar med omkring 2 procent 2012 och ungefär lika mycket 2013. Ökningen gäller dels skolpengen dels andra anslag som fördelas till skolorna, som stöd till elever med stora behov. För de kommunala skolorna tillkommer också datorgarantin – högst fyra elever per dator – via extrapengar.
Förskolorna får 2012 också en resursökning med drygt 2 procent. Folkpartiet förhandlade hårt för en större ökning. Det vore rimligt mot bakgrund av de mycket stora utvecklingsbehov som finns inom skolan och förskolan men också med tanke på lärarnas rimliga krav på löneökningar. Järfällas pressade ekonomi i kombination med kostnadskrävande investeringar har tyvärr inte gett mer utrymme.
FP har länge hävdat att den alltför snabba utbyggnaden på Barkarbyfältet inte är rimlig, bland annat av ekonomiska skäl. Därtill kommer felaktiga beslut, som den nya Veddestabron, och beslutet att kommunen ska vara med och finansiera den södra uppgången till Jakobsbergs station. Kommunens upplåning ökar kraftigt och då också räntekostnaderna. Investeringarna leder också till snabbt ökade avskrivningsbehov.
Allt detta minskar utrymmet för satsningar på kärnverksamheter som skolan. En långsammare och klokare utbyggnad av kommunen hade gett bättre ekonomiska förutsättningar för skolan och förskolan.
Utgångsläget är dock inte dåligt. Järfällas resursinsats per barn i förskolan och elev i grundskolan ligger över genomsnittet i både landet och Stockholmsregionen.
Bo Winander (FP)
ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Inlägget publicerades i en längre version på denna blogg redan 2011-11-18. Läs originalinlägget här.