Folkpartiet Järfälla om Folkpartiet i Sverige

Jan_Bjorklund
Jan Björklund

Folkpartiet grundades 1934 och Felix Hamrin den första partiledaren för Folkpartiet i Sverige. Han blev också Sveriges 22:e statsminister och hade även varit både Handelsminister och Finansminister tidigare. Hamrin satt dock endast 50 dagar som Sveriges förste statsminister.

Man kan dock hitta Folkpartiets historia betydligt längre tillbaka än så. Redan 1902 så fanns ett parti som kallade sig för Frisinnade landsföreningen, detta var ett liberalt parti som fungerade som partiorganisation för Frisinnade folkpartiet och Liberala samlingspartiet. Funktionen som parti försvann 1923 då Frisinnade landsföreningen splittrades på grund av frågan om spritförbud delade partiet. Motståndarna till spritförbudet bildade ett eget parti som de kallade för Sveriges liberala parti. 11 år senare, 1934, så bildades Folkpartiet efter en sammanslagning av Frisinnade landsföreningen och Sveriges liberala parti.

Trots denna tidiga historia så kan man hitta liberala rötter så långt tillbaka som 1700-talet hos prästen och riksdagsmannen Anders Chydenius som var drivande i att avskaffa handelstvång och också skapade den äldsta lagen om tryckfriheten som finns i världen. För över 200 år sedan, 1809, så grundades ett svenskt parti som kallade sig liberala, enligt Wikipedia så anses detta parti vara det äldsta liberala partiet i världen.

När så Folkpartiet bildades 1934 stod Folkpartiet utanför den svenska regeringen under 5 år. När så Folkpartiet tog plats i den svenska regeringen i slutet av 1939 så hade andra världskriget i Europa börjat. Av de svenska partierna så var Folkpartiet minst vänligt inställda till tyskland.

Folkpartiet växte senare under 40-50-talet och blev Sveriges största borgerliga parti under ledning av Bertil Ohlin. Folkpartiet fick då strax under 25 % av rösterna. Antalet röster minskade sedan och under slutet av 60-talet och början på 70-talet så talades det om en sammanslagning av Folkpartiet och Centerpartiet som dock aldrig blev av.

Under 1985 år val så gjorde Folkpartiet en uppgång i valresultatet under Bengt Westerbergs ledning. Det var under detta valår som uttrycket Westerberg-effekten myntades. I opinionsundersökningar så fick Folkpartiet endast 4 % av rösterna strax innan valet, valresultatet landade dock på 14,2 %. Den viktigaste frågan för Folkpartiet under detta valår blev frågan om att äldre skulle få ha ett eget rum på långvården. Man kritiserade också Moderaterna kraftigt och Westerbergs metod med att ge raka svar på frågor var något som lockade väljarna.

1990 valde Folkpartiet att lägga till Liberalerna i partinamnet och bildade det vi idag kallar för Folkpartiet Liberalerna.

Inför 2006 års valrörelse så bildades Alliansen. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna valde att samarbeta för att bryta den Socialdemokratiska regeringen vilket också lyckades. I valet 2010 så vann alliansen ännu en gång valet.

Sedan 2007 så har Jan Björklund varit Folkpartiet liberalernas partiledare.