Folkpartiet föreslår basskydd för unga sjuka

Att unga som blir sjuka inte har en grundinkomst att basera sjukpenningen på är förståeligt. De har inte hunnit arbeta tillräckligt för att uppfylla kraven på sjukpenninggrundande inkomst. Men att dessa unga ska bli tvugna att söka sig till socialtjänsten för att klara sig när de blir sjuka är oacceptabelt.

Idag finns enbart ett grundskydd för unga som kommer vara sjuka i över ett år, den sk aktivitetsersättningen.

Johan Pehrsson, gruppledare och ordförande i Folkpartiets socialförsäkringsgrupp, föreslår att man ska införa ett basskydd för unga som blir sjuka kortare perioder. Unga ska inte behöva vända sig till socialtjänsten för att de blir sjuka, menar Pehrsson (FP).

Läs mer om detta förslag på Folkpartiets hemsida. Läs förslaget i sin helhet här.