Folkpartiet driver på för fler vårdplatser

Man har i dagarna kunnat läsa mycket i media om bristen på vårdplatserna i landet och framförallt i Stockholmsområdet. Akutmottagningar som är överfulla och patienter som flyttas mellan avdelningar. I DN säger chefsläkaren Anna Nergårdh på Södersjukhuset att de har haft 20 % fler patienter än under samma period förra året. Det finns flera orsaker till att situationen ser ut som den gör; en av orsakerna är att andelen äldre i Stockholm ökar, en annan orsak är att inflyttningen till Stockholm har ökat. Det har också varit en ovanligt kall vinter med många halkolyckor som leder till att antalet patienter på akutmottagningarna har ökat kraftigt under vissa perioder.


Rasmus Jonlund, Landstingsrådssekreterare för Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting, skriver i ett PM idag att Stockholms län behöver mer vårdplatser. Detta är något som Folkpartiet har varit drivande i redan innan valet och att arbetet pågår fortfarande. Folkpartiet arbetar på flera olika sätt för att öka antalet vårdplatser runt om i Stockholms län, särskilt då Nya Karolinska öppnar 2015-2017 och har ca 200 vårdplatser mindre än nuvarande sjukhus.


Rasmus Jonlund skriver vidare att de flesta sjukhusen i Stockholms län har ett överskott i kassan och att de pga. avtal har en möjlighet att själva utforma vården. Inom lanstinget finns det en grupp, Hjalmargruppen, som arbetar tillsammans med sjukhusen för att skapa fler vårdplatser. De försöker arbeta för att alla sjukhus ska kunna skapa 20-30 fler vårdplatser. Sedan i höstas har Hjalmargruppen och sjukhusen lyckats skapa ett 60-tal fler vårdplatser på 4 sjukhus i Stockholms län.


Man har också skapa fler vårdplatser inom geriatriken vilket kommer leda till att fler patienter kommer att få möjlighet att hamna direkt på en geriatrikavdelning istället för att ligga på en vanlig sjukhusavdelning eller akutmottagning.


För att ytterligare skapa vårdplatser så driver Folkpartiet frågan om att bygga en akutbyggnad på St:Görans sjukhus. Denna byggnad och övriga byggnader skulle kunna leda till 100-150 nya vårdplatser i ett första skede.


Man ser nu över vilka investeringar man behöver göra i länet och ett förslag presenteras i april som vi återkommer med.


Anna Starbrink (FP) landstingsråd i Stockholms län har gjort ett intressant inlägg i debatten. Läs Annas inlägg här.


Källa: Rasmus Jonlund · Landstingsrådssekreterare


Nicki Jozsa (FP) ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden