Följ debatten

Följ debatten med Bo Winander om fler lärare i klassen. Inlägget hittar du här eller under stora bilden till vänster.