Flygbussar för ett miljövänligare Järfälla

Järfälla saknar effektiva och miljövänliga direkttransporter till Arlanda flygplats. Alternativen till att köra bil till Arlanda är att åka till någon av Flygbussarnas stationer som förutom centrala Stockholm finns i Haga norra, Frösundavik och Järvakrog.  Att idag resa från centrala Jakobsberg till Arlanda tar med SL 1-1½ timme, något som får många att välja bilen istället trots att långtidsparkering på Arlanda kan vara kostsam.  Ett annat alternativ är att åka med Arlanda Express från Stockholm central. Detta kostar 980 kr ToR för två vuxna. Utöver tid och pris finns ytterligare en faktor som gör att resande till och från Arlanda väljer bilen. För att ta sig med Arlanda express eller Flygbussarna så måste man gå via ett trångt Stockholm Central med packning vilket kan vara ett äventyr i sig under rusningstrafik.

Med en snabbt ökande befolkning och fler företag kommer resandet till och från Arlanda att öka. Den ökande biltrafiken till Arlanda är ett lika allvarligt miljöproblem som själva flygverksamheten.

Effektiva kommunikationer till och från en internationell flygplats är för en kommun ett viktigt etableringsargument när man vill attrahera företag att etablera sig.

Detta ökande resandet med bil kommer att påverka miljön negativt med ökade koldioxidutsläpp för Järfällaborna men även för övrig befolkning i Stockholm. Även mängden gummipartiklar som frigörs från bilddäck kommer att öka. Dessa partiklar innehåller skadliga ämnen som bl.a. zink vilka är skadliga för vattenlevande organismer. E 18 passerar i Kallhäll endast 470 meter från Östra Mälarens vattenskyddsområde som är sammankopplat med det vatten som rinner under bron där E18 passerar Kallhäll.

Tranporter med lastbil ökar kraftig i Järfälla, framförallt i Veddestaområdet då PostNord, UPS och Dahl utökar sin verksamhet . Även om dessa företag valt att placera sig i Järfälla för att bl.a. minska sina koldioxidutsläpp och kostnader totalt sett i Stockholmsregionen kommer Järfällaborna att påverkas negativt av deras ökade koldioxidutsläpp. Alla åtgärder som kan minska det övriga bilåkandet skulle till viss del balansera logistikföretagens ökning av transporter och koldioxidutsläpp.

Ur miljösynpunkt anser jag att det är viktigt Flygbussarna trafikerar Jakobsberg-Arlanda. Den nya bussterminalen i Jakobsberg skulle vara en utmärkt plats för en hållplats då bussterminalen och pendeltågstationen är navet i Järfällas kollektivtrafik. När regionaltågstationen i Barkarby är färdigställd skulle en förlängning av flygbussarnas rutt vara naturlig. Järfälla kommer då kunna erbjuda boende och företagare från hela kommunen och stationer utmed Mälarbanan att på ett effektivt och miljövänligare sätt ta sig till och från Arlanda flygplats. På detta sätt kommer Järfällas sammantagna trafik att minska sina koldioxidutsläpp.

 

Huvudlöst att Arlanda tar betalt för kollektivtrafik