Flerspråkiga elever får ökat stöd

I Järfällas förskolor och skolor finns många elever som är flerspråkiga. En del av dem är födda i Sverige medan andra är födda utomlands och anlänt under förskole- eller skoltiden. Många har behov av extra stöd.

I allianspartiernas budgetförslag för 2012 och 2013, fastlagt genom beslut i barn- och ungdomsnämnden, ökar nu  anslagen för modersmålsstöd i förskolan och studiehandledning på modersmålet i grundskolan. Det senare anslaget är inriktat på elever, som nyss anlänt från något annat land.  Med hjälp av studiehandledning förbättras deras möjligheter att snabbt komma in i skolans olika ämnen.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden