Flera lärare arbetar i klassen

Signaturen ”En bekymrad mamma” oroar sig i lokaltidningen Mitti Järfälla för att hennes barn till hösten börjar skolan i en klass med 30 elever. Om verkligheten vore så

Bo Winander Ordförande i Barn och Ungdomsnämnden

illa som hon skriver, att en lärare arbetar i en så stor klass, då skulle jag också vara mycket bekymrad. Dessbättre har läraren hjälp av flera andra pedagoger. Det betyder att klassen oftast arbetar i mindre grupper.

Hur stora klasserna blir bestäms av rektor på varje skola. Ibland är klasserna små med bara en klasslärare, i andra fall är klasserna större men delar då på flera pedagoger och arbetar ofta i mindre grupper.

Personaltätheten har legat stabil under många år och Järfälla ligger på samma nivå som andra stockholmskommuner.

Signaturen ”En bekymrad mamma” behöver inte oroa sig. Ta kontakt med skolans ledning och hör efter hur många som kommer att arbeta i klassen och hur uppdelningen i grupper ser ut.

Jag vill också lägga till att de yngre barnen i Järfällas skolor visar mycket goda resultat på nationella prov. Under många år har Järfällabarnens kunskaper placerat dem bland de bästa i landet. Det beror på en hög andel behöriga lärare som också fått omfattande vidareutbildning i bl a läsa, skriva och räkna. Dessutom görs regelbundet screeningar av barnen för att identifiera barn som behöver extra stöd.

Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden