Fler vill bli lärare

Bergshemskolan
108 mattelärare i skolbänken
I år söker 17 400 ungdomar till lärarutbildningen som förstahandsval. Antalet sökande ökar nu påtagligt för andra året i rad.  Man får gå tillbaka till mitten av 90-talet föratt hitta ett liknande söktryck. Ökningen bara i år är 15 procent jämfört med förra året. Genomsnittet för landets högskoleutbildningar är 6 procent, så ökningen på lärarutbildningarna är stor och signifikant.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Problemet är att yrkets status under lång tid varit kört i botten. Alltför få ungdomar har sökt till utbildningen.

Regeringen har vidtagit många reformer för att öka läraryrkets attraktionskraft. En ny lärarutbildning infördes 2011, lärarlegitimation som genomförs nu, karriärreform med högre löner som aviserades 2011 och genomförs nu, Lärarlyftet som är en omfattande statlig fortbildning och genomförs årligen sedan 2008 samt en avbyråkratisering av läraryrket med mer fokus på undervisning. Därtill är 2013 års löneavtal för lärarkåren ett framsteg i att uppvärdera yrket.

Jag har fått mycket kritik för att vi reformerade lärarutbildningen 2011, eftersom den reformerades av den förra regeringen så sent som 2001. Jag förstår kritiken om många reformer, men det var nödvändigt. 2001 års reform byggde på en mycket oklar grundsyn på vad läraryrket är för något, där strukturer och ämnesgränser skulle lösas upp. Från Folkpartiets sida varnade vi skarpt för 2001 års reformering. Förskollärarutbildningen tappade till exempel helt sin identitet genom att både utbildningen och examen lades ihop med grundskollärarnas. Nu ökar förskollärarutbildningen mest av alla, med 30 procent fler sökande än i fjol.

Men det är för tidigt att ropa hej. Ungdomskullarna kommer nu att sjunka kraftigt under ett antal år. Det är fortsatt för lågt söktryck på vissa inriktningar, främst ämneslärarutbildning inom matte och naturvetenskap.

Men låt oss glädjas i dag; en nedåtgående utveckling under många år verkar har vänt. Reformerna börjar ge resultat. En 15-årig negativ trend är på väg att vända. Om det är bestående återstår att se.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund