Fler utbildningsplatser för förskollärare i Stockholm

Det är akut brist på förskollärare i hela Storstockholm. Därför tar nu regeringen initiativ till att öka antalet utbildningsplatser för förskollärare vid olika universitet och högskolor i Stockholmsregionen. 

Det här är mycket gynnsamt också för Järfälla och ligger väl i linje med våra egna lokala insatser för att öka andelen förskollärare i våra verksamheter.

Andelen förskollärare varierar mycket mellan olika förskolor men i genomsnitt är andelen ungefär 40 %. Det är varken bättre eller sämre än andra stockholmskommuner men för alla stockholmskommuner gäller att andelen är lägre än i riket. Den nya skollagen betonar starkare än förut förskolans betydelse för barnens kunskapsutveckling. I lagen tydliggörs också förskollärarnas uppdrag.

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla beslutade under förra året att målsättningen ska vara att på varje förskola ska ha minst hälften av personalen vara förskollärare.
Flera åtgärder har också beslutats och delvis genomförts för att nå målsättningen. En av dem är att förskollärare inom de kommunala förskolorna i Järfälla fick ett extra lönelyft under 2012 vid sidan av den ökningen som kom genom det nya löneavtalet för lärare.

Höjda utbildningsambitioner i stockholmsregionen har ingen omedelbar verkan. Det tar några år att utbilda förskollärare, men på sikt är det ett viktigt bidrag till att öka andelen förskollärare. Läs mer om detta på Folkpartiet.se

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden