Fler lärarstudenter till Järfälla

Nu kommer det fler lärarstudenter till Järfälla. Det sker genom att Järfälla inleder ett samarbete med Södertörns högskola om s k övningsskolor och övningsförskolor. Sådana övningsskolor blir ett nytt sätt att driva den  verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Nu koncentreras denna del av lärarutbildningen till några utvalda kommuner som får möjlighet att inrätta övningsskolor. 

Järfälla är överens med Södertörns högskola om att vara en av tre kommuner i Stockholms län med övningsskolor. Syftet med detta är att få en kvalitetshöjning för lärarutbildningen. För Järfälla blir det också en kompetensutveckling för lärare och en rekryteringsbas för framtida lärare till kommunen med stark koppling till forskning och utveckling.

Övningsskolorna kommer att finnas på flera skolor i kommunen men centralt skapas också ett centrum för utveckling av lärarprofessionen och vetenskapligt utbyte mellan kommunens lärare och lärare och lärarstudenter från Södertörns högskola. Till detta centrum kommer också att knytas några lektorstjänster, villket är helt nytt inom grundskolan i Järfälla.

För mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Bo