Fler högutbildade till Sverige

Folkpartiet föreslår en ökad arbetskraftsinvandring i Sverige. För att Sverige ska kunna fortsätta växa och vara dynamiskt behöver vi mer kvalificerad arbetskraft. De nuvarande arbetskraftsinvandringsreglerna är för strikta och behöver ändras. Idag är det till exempel svårt för den som kommit till landet för att studera att få tillstånd att stanna i landet för att söka arbete. Det är väldigt ologiskt att vi utbildar dessa studenter som efter utbildningen ska arbeta i ett annat land.

Folkpartiet anser att den som studerat i Sverige självklart ska få stanna i landet i sex månader för att söka jobb efter studierna.

Det är också en självklarhet att bevilja sex månaders arbetssökarvisum till den som vill komma hit och arbeta så länge personen i fråga har minst mastersexamen kan försörja sig själv under tiden han/hon söker ett arbete.

Även företagsinvandrare ska få tillstånd att komma till Sverige för att starta och driva ett företag, så längre man har ett startkapital och erfarenhet av att driva företag.

Läs Folkpartiets hela förslag här.