Fler högutbildade till Sverige

Folkpartiet föreslår en ökad arbetskraftsinvandring i Sverige. För att Sverige ska kunna fortsätta växa och vara dynamiskt behöver vi mer kvalificerad arbetskraft. De nuvarande arbetskraftsinvandringsreglerna är för strikta och behöver ändras. Idag är det till exempel svårt för den som kommit till landet för att studera att få tillstånd att stanna i landet för att söka arbete. Det är väldigt ologiskt att vi utbildar dessa studenter som efter utbildningen ska arbeta i ett annat land.

Folkpartiet anser att den som studerat i Sverige självklart ska få stanna i landet i sex månader för att söka jobb efter studierna.

Det är också en självklarhet att bevilja sex månaders arbetssökarvisum till den som vill komma hit och arbeta så länge personen i fråga har minst mastersexamen kan försörja sig själv under tiden han/hon söker ett arbete.

Även företagsinvandrare ska få tillstånd att komma till Sverige för att starta och driva ett företag, så längre man har ett startkapital och erfarenhet av att driva företag.

Läs Folkpartiets hela förslag här.

3 Comments on "Fler högutbildade till Sverige"

  1. Min fru kommer från Polen och är civilingenjör inriktning kemi. Hennes betyg har godkänts av högskoleverket, det har hon papper på hon har även dokumenterad erfarenhet i sitt yrke.Hon har bott här i 1,5 år och sökt hundratals jobb utan att lyckas få ett enda. Hur rimmar det med folkpartiets framtidsvisioner.
    På det personliga planet har vi det jobbigt med bara en lön, med hus mat och allt vad som hör till, men det värsta har blivit hennes självförtroende, hon kom hit med öppna ögon och trodde naturligtvis på sina möjligheter i sitt nya hemland.Nu vet vi inte hur det går.
    Är det bara partisnack som inte är värt nånting mer än att få fler röster( röstade själv på fp i förra valet)eller ligger det någonting i pratet

  2. Detta är tyvärr fortfarande verkligheten i dagens Sverige. Vi lyssnar till många företag (senast på regionkontorets konferens den 19 okt) som vittnar om hur svårt det är att hitta utbildad arbetskraft. Då är det extra svårt att förstå varför den sk matchningen (arbetsgivares och arbetssökandes ansträngningar att finna varandra) skall behöva ta så lång tid. Vi behöver hitta flera sätt för företag och arbetssökande att finna varandra. Ett problem är givetvis att stockholmsregionen inte längre är ett industriområde – jobb inom industrisektorn förutsätter numera oftast att man kan flytta till annan del av Sverige. Med en sådan begränsning tar det längre tid att hitta jobb där man helst vill bo. Men trots allt är det brist på högutbildade – det tar för lång tid att hitta rätt arbete – men det kommer att lyckas!

  3. kanske ni borde satsa på ett program att få alla högutbildade som redan bor i Sverige att hitta jobb! Jag är inte svensk, men har bott här i 2,5 år. Pluggade psykologi i mitt hemland (Nederländerna), blev färdig med mastersutbildningen, kunde inte få min legitimation i Sverige och kunde inte heller hitta något jobb, medan det ju finns brist på psykologer! har inte bara sökt jobb som psykolog, har sökt lite vadsomhelst, men är ofta överkvalificerad. Nu kände jag mig 'tvungen' att börja läsa igen. Så nu läser jag på hogskolan i Gävle, masterprogrammet arbetshälsovetenskap. Men jag är mycket skeptiskt om att det här ska ledat till något jobb. Därför att jag antingen är överkvalificerad eller har för lite arbetserfarenhet (för de jobb där de frågor högutbildade personer) Så det blir liksom en ond cirkel. Hur ska jag någonsins kunna komma in på arbetsmarknaden?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*