Fler förskollärare i Järfälla

Järfällas förskolor har en högre andel förskollärare (42 %) 2010 än året innan. Det framgår av färsk statistik från Skolverket. Personaltätheten, dvs antalet barn per årsarbetare, har också blivit högre i Järfälla under 2010. Den är nu 5,6 barn per årsarbetare.

Förbättringarna i Järfälla avviker från den vi ser i övriga landet och även Stockholms län, där situationen är oförändrad ifråga om både personaltäthet och andel förskollärare. Det är framför allt förbättringar inom de kommunala förskolorna som  bidragit till förbättringen i Järfälla. Men även om det blivit bättre är vi inte nöjda. 

Allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden kommer snart att ta initiativ för att ytterligare öka andelen förskollärare i verksamheten. Flera åtgärder är på gång, bl a tydliga löneförbättringar. Förskollärarna har särskilt viktiga uppgifter som pedagogiska ledare inom förskolan. Det är också något som blir tydligare i den nya skollagen som börjar gälla från kommande halvårsskifte. 

Målsättningen bör vara att varje förskola bör ha minst hälften förskollärare av de som arbetar med barn.

Mer information:
Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Mer från Bo Winander