Fler förskoleplatser i Jakobsberg

Aspnasskolan

Det finns behov av fler förskoleplatser i kommundelen Jakobsberg visar kommunens befolkningsprognos och den aktuella bedömningen av tillgänglig kapacitet. I första hand behövs ca 250 platser till år 2014. 

Barn- och ungdomsnämnden tog i torsdags beslut om utbyggnad med 80 platser. Förslaget är att placera en paviljong vid Allmogens förskola och en annan vid Aspnässkolan. Det tar för lång tid – 3-5 år – att planera och uppföra en ny permanent förskola.  Paviljonglösningen är också mycket kostnadseffektiv.

I Jakobsberg tillkommer också snart fler förskoleplatser hos Växthuset/Fröhuset, som driver verksamheten med montessoripedagogiken som grund.

De tillkommande platserna ska vara tillgängliga från hösten 2013.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden