Fler elever får undervisning i svenska som andraspråk

Om man har annat modersmål än svenska och vill läsa svenska som s k andraspråk som ett särskilt ämne har man möjlighet att göra det.
Antalet elever i Järfällas skolor som får undervisning  i svenska som  andraspråk ökar hela tiden. Under 2010 fick 1154 elever sådan undervisning, 17 % av samtliga elever. År 2006 var motsvarande tal 969 respektive 14 %.

Det här extra stödet kostar ungefär 11000 kronor per elev och år och allianspartierna i Järfälla har också ökat anslagen för den här verksamheten.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden