Fler elever får studiehandledning på sitt eget modersmål

Nyanlända elever som inte kan svenska får extra stöd för att kunna komma in bra i skolans arbete. Förutom intensiv träning i svenska i små klasser erbjuds eleverna s k studiehandledning på modersmålet. Det är modersmålslärare som på elevens eget modersmål hjälper eleven framåt i skolans olika ämnen. Det gör att tröskeln inte blir fullt så hög när eleven lämnar sin förberedelseklass och går ut i en vanlig klass i sin hemskola.

Antalet elever som får studiehandledning på modersmålet har ökat sedan allianspartierna fick majoritet i Järfälla i valet 2006. Under år 2010 var det 140 elever som fick studiehandledning på modersmålet, vilket kan jämföras med 113 elever 2006 – det senaste året med s-styra i Järfälla. Det här stödet kostar drygt 20000 kronor per elev och år.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer om BUN