Fler behöriga lärare och ökad lärartäthet i Järfällas skolor

När Skolverket nu redovisar statistiken för 2013 visar det sig att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i Järfällas skolor ökar jämfört med 2012. Från 80 till 84 %. Det gör att vi nu ligger något bättre till än genomsnittet i Stockholms län och nästan i nivå med genomsnittet i hela Sverige.

Nu sker samtidigt en skärpning av kraven. Från 2015 ska endast lärare med lärarlegitimation erbjudas tillsvidareanställning och endast lärare med behörighet för vissa ämnen och årskurser ges rätt att sätta betyg. Både i Järfälla och andra kommuner sker nu en inventering av läget för att se vilka kompletterande insatser som kan bli nödvändiga.

Skolverkets aktuella statistik visar också att lärartätheten ökar något i Järfälla. 2013 gick det i genomsnitt 12.8 elever på varje heltidstjänstgörande lärare. Järfällas skolor har något högre lärartäthet än genomsnittet i Stockholms län men ligger samtidigt under genomsnittet i hela landet. Rent allmänt kan man säga att lärartätheten varit i stort sett oförändrad under mycket lång tid. De yngsta skolbarnen får dessutom hjälp inte bara av lärare utan också fritidshemspersonal som medverkar i undervisningen.

Mer information:

Bo

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden