Fler barn på Järfällas fritidshem

3304 barn i de yngre skolåldrarna var inskrivna i något av järfällaskolornas fritidshem under 2012. Det framgår av barn- och ungdomsnämndens nu aktuella verksamhetsberättelse för det gångna året. Det innebär en fortsatt ökning av antalet barn i verksamheten. Ökningen från året innan blev exakt 100 barn.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Kostnaden per barn i fritidshem är ungefär 50.000 kronor årligen. Järfällas kostnader ligger högre än genomsnittet i i kommunerna i Stockholms län.

För de något äldre barnen som går i årskurs 4-6 erbjuds omsorg i form av fritidsklubbar. Efter att den verksamheten startade 2010 har intresset efterhand ökat. Under 2012 var i genomsnitt 1158 elever anmälda i  någon av fritidsklubbarna. I genomsnitt sex av tio anmälda besöker också verksamheten en vanlig dag.

På flera fritidshem erbjuds läxhjälp.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden