Fler barn i Järfällas skolor

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

 Fler barn gick i Järfällas skolor under 2011. Det framgår av verksamhetsberättelsen, som nu barn- och ungdomsnämnden godkänt.

 7070 barn gick i grundskolans år 1-9 och dessutom gick 874 barn i förskoleklass eller motsvarande. Sammantaget innebär detta att antalet barn i dessa verksamheter fortsätter att öka. Ökningen är mycket stor för de yngre åldrarna, medan det handlar om en mindre minskning för de äldre eleverna i grundskolan.

 Efterhand som de stora kullarna från förskolan och de första skolåren går vidare i skolan kan vi räkna med en ännu kraftigare ökning och det blir ju också en  följd av den fortsatta inflyttningen till Järfälla.

 Nästan alla som väljer skola första gången fick 2011 sitt förstahandsval tillgodosett.

 Antalet elever i grundskolan som får modersmålsundervisning fortsätter att öka. Under 2011 erbjöds sådan undervisning till 1837 elever, vilket motsvarar 26 % av alla elever i grundskolan. Kostnaden per barn i modersmålsundervisning är drygt 5000 kronor.

 Ungefär 200  elever har specialplacering eller får extra resurs. Den här gruppen minskar men kostnaden per barn ökar.

 En av många utmaningar är att öka kapaciteten i form av lokaler och personal för att kunna ta hand om ytterligare elever i skolan. Vi räknar med fortsatt kraftig ökning i framför allt Kallhäll och Jakobsberg och har också satt av medel i investeringsbudgeten för att kunna ta hand om ökningen.