Flash: Beslut om betongfabriken

Under kvällens sammanträde i Miljö och bygglovsnämnden så diskuterades den av Skanska planerade Betongfabriken på Bruttovägen i Viksjö.

Nämnden beslutade att bifalla dvs rösta ja till det förslag som finns i tjänsteutlåtandet. I tjänsteutlåtandet kan man i slutet läsa följande:

”Sammantaget gör Miljö- och bygglovsnämnden bedömningen att nybyggnad av en betongstation innebär en betydande olägenhet för omgivningen, varför bygglov inte kan påräknas för betongstationen.”

Tjänsteutlåtandet består av ett flertal sidor och citatet ovan är enbart sista stycket. Läs hela utlåtandet via denna länk till Järfälla kommun.

Vi återkommer de närmsta dagarna med utförligare information om betongfabriken.

Det är på den här tomten som betongfabriken planeras att byggas. Bruttovägen 9