Finland, Iran och Irak i topp bland Järfällas invandrare

DN har ställt samman en invandringskarta för Stockholms län som visar var olika nationella kluster finns. “China Town” t ex återfinns på Östermalm och i Solna och Huddinge. Det förklaras av att det oftast är högutbildade personer som söker sig till högskoleområdena. Störst grupp är fortfarande finländarna men de minskar nu med näsan 1000 personer per  år. Sundbyberg och Järfälla har varit och är kommuner med många finländare. I Järfälla är de fortfarande flest men i Sundbyberg är iranierna nu fler. Från Polen har invandringen tredubblats sedan man kom med i EU. Polen svarar nu för den arbetskraftsinvandring om Finland tidigare stod för. I Järfälla är andelen utrikesfödda 24 procent.
Så här ser listan över nationaliteter i Järfälla ut. Tabellen visar antal utrikes födda, folkbokförda i Järfälla den 30 juni 2011 – de 10 vanligaste födelseländerna.

 Finland

 2 182

Irak

1 618

Iran

1 447

Polen

819

Chile

787

Syrien

731

Turkiet

626

Somalia

495

Tyskland

371

Thailand

316

Källa: Dagens Nyheter