Fel av Socialdemokraterna i Järfälla

I årets sista nummer av Mitt i Järfälla (25 dec) finns två insändare från socialdemokraterna. Båda innehåller felaktigheter.

1)Det är fel att ge sken av att Barkarbystaden snabbt kan få en utbyggd t-bana. Skälen är flera. Hela Barkarbyplaneringen utgår från en spårvägslösning som också är det alternativ som SL en gång förordade som princip men som aldrig utretts i fråga om kostnader och fysiska möjligheter.

Långt innan Barkarbystadens tidplan lades fast av moderater och socialdemokrater var vi överens om att bästa sättet att komplettera Järfällas kollektivtrafik skulle vara att förlänga tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby/Veddesta.  Dessa planer hamnade i kraftigt bakvatten när (s) och (m) drev fram en planering som byggde på en ny spårväg från Akalla/Kista. Nu är det en mycket lång resa fram till ett beslut i landstinget att återigen satsa på tunnelbana till Järfälla.

(S) vill göra ett stort nummer av att innerstaden har fått en spårväg från Sergels torg till Djurgården. Jag kan hålla med om att det var en landstingsprioritering som man kan undra över. Men att ge sken av att den investeringen på något sätt skulle ha förhindrat en utbyggd T-bana till Järfälla är falskt. Även om det funnits pengar till allt är det fortfarande ytterst osäkert hur en t-banelösning skulle se ut. Ingen har haft uppdraget att titta närmare på detta. Sett till landstingets hela investeringsbudget är Djurgårdsspårvägen en mycket liten del.

2) I den andra insändaren går (s) till storms mot ekonomin i kommunen. Och visst finns det problem. Skatteintäkterna utvecklas inte som de borde och investeringsprogrammet är alldeles på tok för omfattande. Men vem har drivit fram detta om inte (s) och (m) i skön förening! De första åren av 2000-talet när vänstern hade majoritet var skatten för hög och mer än hundra miljoner lades på hög för framtida behov. Därefter kom ett par år med sänkt skatt som anpassades till utgiftsprogrammen. Och så de senaste åren som gett underskott. I stor utsträckning beroende på att budgeten för socialnämnden (äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och omsorg om unga och vuxna) blivit allt tyngre utan att fullmäktige avsatt tillräckligt med pengar.  

Men detta är inte det allvarliga problemet. Det är i stället de stora åtaganden som kommunen gjort för järnvägsutbyggnaden (275 mkr) och Barkarbyexploateringen i kombination med en allmänt vikande konjunktur. Detta är allvarligt.

Det är obegripligt hur någon har kunnat tro att man kan bygga en helt ny stadsdel utan att det leder till skattehöjningar. Men det kommer ju nya invånare som betalar skatt och får kommunens investeringar att gå runt, har det hetat när Folkpartiet varnat för den ekonomiska utvecklingen. Visst, på lång sikt är det riktigt. Men alla som i sitt hushåll gjort en stor investering – köpt ett hus t.ex. – vet att de första åren därefter kan vara väldigt kämpiga. Det är inte annorlunda i en kommun. De mycket stora investeringar som kommunen nu gör på Barkarbyfältet kommer att påverka skatteuttag och ekonomi under många år framåt. Det tar tid innan där finns tillräckligt många invånare som betalar tillräckligt med skatt för att finansiera allt det nya. Den kalkylen har tyvärr aldrig fått fäste i samtalen om Barkarbyfältet. Sådant är bara för att problematisera har vi fått höra. Markförsäljningarna kommer att fixa det hela. Ja, att sälja mark är en inkomstkälla där man byter en tillgång (mark) mot en annan (infrastruktur, skolor, förskolor) men det löser inte de årliga åtaganden som handlar om drift och skötsel av allt det nya.

Elementärt, men förbisett i planeringen och nu kommer notan!

Lars Bergstig

Socialdemokraterna i Järfällas insändare i Mitt i Järfälla av Claes Thunblad hittar du på sidan 2 här