Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla

Barkarbystaden
Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. På bilden växer Barkarbystaden i Järfälla fram.

Länsstyrelsen i Stockholm har på regeringens uppdrag ställt samman kommunernas förutsättningar att förverkliga det antal bostäder som behövs i Stockholmsregionen. Utgångspunkten har varit behovet av 16 000 inflyttningsklara bostäder per år.

Av redovisningen framgår att kommunerna i Stockholms län har färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder. Det finns alltså goda möjligheter att öka byggandet i regionen i vart fall när det gäller den del av processen som ankommer på kommunerna.

I Järfälla finns plats för 3.500 lägenheter i färdiga detaljplaner som vunnit laga kraft. Dessutom pågår planarbete för flera områden runt om i kommunen. I planförslag som varit ute på samråd men där fullmäktige ännu inte antagit planen ryms drygt 500 bostäder och i detaljplan som är överklagad ytterligare 50 bostäder. Sammantaget har Järfälla kommun nu färdiga eller i det närmaste färdiga detaljplaner för mer än 4000 lägenheter.

I den bostadspolitiska debatten har ofta framörts att kommunerna är bromsklossar för ökat bostadsbyggande. Det är inte sant. Det finns stor samstämmighet i länet kring fortsatt bostadsbyggande, vilket visas av länsstyrelsens sammanställning med färdiga planer för 47.000 nya lägenheter, varav Järfälla svarar för närmare 4000.

Oppositionen i Järfälla älskar att framställa allianspartierna som tröga och beslutsoförmögna – en klassisk men skäligen platt inställning från ett oppositionsparti. Länsstyrelsen sammanställning visar hur fel oppositionen har – färdiga planer för 4.000 lägenheter betyder beredskap för 10.000 nya Järfällabor. Den beredskapen räcker för ett antal år framöver och fylls under tiden på med nya planer. Den högljudde Claes Thunblad (s) kan nog skruva ner sitt tonläge i denna fråga högst avsevärt och återgå till en mer normal samtalston.

Länsstyrelsen noterar att drygt 8 000 av planerade bostäder idag är outnyttjade byggrätter, som enligt kommunerna inte har tagits i anspråk därför att byggföretagen av marknadsskäl har senarelagt projekten. Detta gäller också Järfälla där byggföretagen valt att avvakta eller sälja marken vidare eller tom återlämnat tomtmark till kommunen därför att det inte funnits köpare till de tänkta lägenheterna.

Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. Bilden är tagen i Barkarbystaden i Järfälla och föreställer Wallenstams byggnation av hyresrätter.

Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. Bilden är tagen i Barkarbystaden i Järfälla och föreställer Wallenstams byggnation av hyresrätter.

Det finns många intressenter som vill bygga i Järfälla och ett ökande intresse för att bygga hyresrätter där markpriset är lägre än för bostadsrätter. Störst är dock efterfrågan på tomter för att bygga en egen villa. Senaste exemplet är Kyrkbyn i Barkarby där tomterna såldes snabbt och till höga priser. Det finns även en efterfrågan på bostäder för äldre.

 Klicka här om du vill läsa mer och jämföra med andra kommuner.

 

Lars Bergstig (FP)

Gruppledare