Fame på Järfälla kulturscen

Samgymnasiet i Jakobsberg har i helgen spelat de sista föreställningarna av sin uppsättning av musikalen Fame på Järfälla kulturscen (= gymnasiets aula). Sammantaget har man givit 7 föreställningar mellan 4 –12 februari.

Från Fameuppsättningens hemsida hämtar vi följande text.

Fame – samgymnasiet i Järfälla

“Musikteatern har fått fäste på Samgymnasiet, Järfälla. Efter föreställningarna ”Bättre skjuta än illa fäkta” 1995 och ”Det du inte vet har du inte ont av” 1998 genomfördes i stor skala musikal­uppsättningen ”Jesus Christ Superstar” år 2000. Sedan följde ”Grease” 2004, det nyskrivna verket ”Schlagerföreställningen Det 9:e inslaget” 2006 och ”Hair” 2008. För två år sedan, 2010, spelade vi RENT. År 2001 gjordes också en stor scenisk konsert ”Tack för kaffet”. Ambitionsnivån för projekten är hög. Slutresultaten, konstnärligt, publikt och elevutvecklingsmässigt, har nått omvittnat god kvalité.

Musiken och teatern i kombination kommunicerar. Den förenar individer, och utvecklar involverade elever på ett unikt sätt genom sin projektform. Eleverna lär sig arbeta och ta ansvar för att nå ett publikt slutresultat. En arbetsprocess som leder till mognad, insikt och direkt förberedelse för vad som väntar efter gymnasiet. Slutresultatet – föreställningen – placerar Samgymnasiet och Järfälla på kartan i en värld där alla jobbar för att nå exponering och profilering”.

Vi har sett flera av föreställningarna under årens lopp. Årets upplaga är nog en av de bättre. Fame är en klar framgång för alla involverade – både tal, sång och musik sitter liksom all teknik i form av ljus, ljud och bild. Ett imponerande arbete och ett av eleverna väl förvaltat “ansvar för att nå ett publikt slutresultat”.

Om musikallusten håller i sig när gymnasiestudierna är klara finns all anledning för yrkesvägledarna att ta med audition till Balettakademiens musikalutbildning i Göteborg som ett av tipsen till eleverna.

Vi gratulerar och hoppas på lika fina årgångar framöver.