Veddestabron bredare än Öresundsbron

Bredd: 40 m (ev. ytterligare 5-10 m)   (Källa:Upphandling Trafikverket etapp 1 2599)  (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Längd:  310 m  (Källa:Upphandling Trafikverket etapp 1)

Antal körfält bilar: 2   (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Antal körfält enbart kollektivtrafik: 2   (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Spårvägsbanor: 2   (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Antal refuger/ trottoarer: 4   (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Total bredd trottoarer: 19,6 m   (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Antal påfarter till E18: 0  (Källa: Ritning Järfälla kommun)

Hastighetsbegränsning: Okänt, dock planeras för kraftig kollektivtrafik vilket leder till många gående över övergångsställen och körbanor.

Ökning av trafik 2015-2030 på sträckan: +3,09 %  (dvs. 20 bilar/år) Trafikprognos

Betalningsansvariga: Järfällas invånare (Kommunalt projekt)

Totalkostnad: ca 700 miljoner kronor.

Jämförelser:

Brooklyn Bridge, New York: 26 m (kostnad 2,2 mdr kr i dagens värde)

Golden Gate, San Fransisco: 27,4 m (kostnad 8,4 mdr i dagens värde)

Öresundsbron, Malmö: 31,4 m

Ölandsbron, Kalmar: 13 m (kostnad 389  milj/kr i dagens värde)

Essingebron, Stockholm: 30 m

Veddestabron, Järfälla: 40 m (900 milj kr)

Är detta rimligt vad anser ni? 

Golden gate, bredd 27,4 m

 

Öresundsbron bredd: 31,4 meter Essingleden bredd: 30 m

 

Brooklyn Bridge 26 m bred

Övriga källor: Järfälla illustrationskartor Genomförandeavtal Detaljplan