Fäbodens förskola i Viksjö med 90 barn

Fäbodens förskola ligger i Viksjö och är en av Wåga och Wiljas förskolor i Järfälla. Förskolan har ca 90 barn utspridda på fem avdelningar på förskolan.

Förskolan i Viksjö ligger på Fäbodvägen 2 i Viksjö och är öppen 0630-1730. Förskolan är en dela av Wåga och Wiljas förskolor som driver ett antal förskolor i Järfälla kommun. Precis som de andra förskolorna hos Wåga och Wilja finns det en större ateljé som barnen samlas kring och i anslutning till denna finns det mindre rum med verkstäder. Fäbodens förskola arbetar efter de 100 språken som de kallar det för vilket motsvarar deras uttryckssätt.

Fäbodens förskola följer samma pedagogik som Wåga och Wilja gör i övrigt dvs. Reggio Emilia som härstammar från den Italienska stadens kommunala förskolor. Mer information om Reggio Emelia hittar ni på google.

Kontakt:

Fäbodens förskola

Fäbdvägen 2

175 45 Järfälla

Tel: 08-56820270