Extrainsatt kommunfullmäktige angående Mälarbanan

onsdagen den 15:e Juni kl: 18:30 har Järfällas Kommunfullmäktige ett extrainsatt sammanträde med anledning av Mälarbanan. Ärenden som kommer tas upp under sammanträdet är:

1. Genomförandeavtal och markavtal för utbyggnad av Mälarbanan, delen Barkarby – Kallhäll

2. Detaljplan för utbyggnad av Mälarbanan inom Järfälla kommun
Alla handlingar kan läsas på Järfälla kommuns hemsida, vill du hellre läsa dem i pappersform finns de på kommunstyrelsens expedition.
Som vanligt är detta sammanträde öppet för medborgarna och alla är välkomna att sitta med och lyssna på mötet.
Välkomna!
Nicki Jozsa (FP) Politisk sekreterare