Ettårig gymnasieutbildning – nej tack!

Regeringen föreslår införandet av kortare (ettåriga) gymnasieutbildningar. Tanken är att i någon form av yrkeskurser samla upp de som är allmänt skoltrötta och även de som hoppar av gymnasiet.

Jag tycker att detta är ett riktigt dåligt förslag från regeringen.
Alldeles särskilt som vi ännu inte vet utfallet av den nyligen reformerade gymnasieskolan.

Den viktigaste förändringen i gymnasiet är att de yrkesinriktade programmen inte längre automatiskt ger behörighet för vidare studier på universitet eller högskola. De teoretiska inslagen är minskade och ibland borttagna. Dessutom finns ambitioner att kraftfullt utveckla lärlingsutbildning som en del av gymnasiets yrkesutbildningar. Inledningsvis har antalet sökande till de nya yrkesprogrammen minskat, det är dock oklart hur mycket av minskningen som beror på att de nya programmen inte är attraktiva. Reformen behöver, enligt min mening sätta sig innan vi kan börja diskutera ytterligare förändringar.

Regeringen ger upp för tidigt med förslaget om kortare gymnasieutbildning. Vi ska inte inbilla någon ung människa att man kan få ett vettigt jobb utan en fullständig gymnasieutbildning. Det första en arbetsgivare som står inför många ansökningar från sökande ungdomar gör är att plocka bort dem med ofullständig gymnasieutbildning.

Att en hel del ungdomar i 15–16-årsåldern är skoltrötta är naturligtvis riktigt, så har det alltid varit. Att alltför många hoppar av gymnasiet är också riktigt och så har det varit under alla de år jag själv haft kontakt med skolans värld.

Risken med att erbjuda en kortare gymnasieutbildning är att den lockar alldeles för många, som ser en enkel utgång när de är trötta på skolan. Skoltrötthet handlar mycket om brist på mognad. Med tiden kommer en insikt om att vägen till en vettig framtid går genom en fullständig gymnasieutbildning, då kommer också motivationen.

Vi riskerar också att de vuxna som finns omkring skoltrötta ungdomar; föräldrar, lärare, SYV-konsulenter osv också ser det här som en enkel lösning för stunden. Då slipper man ju jobbiga diskussioner.

För övrigt finns det alldeles för många vinstsugna utbildningsanordnare som här kommer att se en möjlighet till lättförtjänta pengar. Ingen kommer att förvänta sig hög kvalitet på den utbildning som erbjuds – det handlar i huvudsak om förvaring. Det ger stora vinstmöjligheter för den som erbjuder utbildningen.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

I nyhetsvärlden: DN – Korta program på gymnasiet redan nästa år

 

Bo Winander (FP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla Ettårig gymnasieutbildning är ingen bra idé tycker författaren