Ett tryggare Jakobsbergs centrum

Jakobsbergs centrum
Jakobsbergs centrum rustas upp för 50 miljoner 2013

Ett problem som har funnits i Jakobsbergs centrum under en lång tid är att det finns mängder med områden och platser med dålig belysning. Även på platser där det finns belysning så lyser det enbart upp i direkt anslutning till lampan. När man kommer upp från Jakobsbergs station eller går vägen förbi Coop och så finns det på båda sidor små gångar och skrymslen som är mer eller mindre helt mörka. Detta skapar en otrygghet för många och kan hindra många från att besöka Jakobsberg centrum på kvällstid.

Genom att öka belysningen på olika platser i Jakobsbergs centrum kan upplevelsen enkelt förbättras utan allt för stora kostnader. Man kan enkelt också samarbeta mellan olika evenemang och verksamheter i Jakobsbergs centrum där en utställning, bioföreställning eller en föreläsning på biblioteket kan samköras tidsmässigt med bra erbjudanden på restauranger och kaféer.

Att locka besökare i Jakobsbergs centrum att stanna längre under kvällstid kommer få centrumet att upplevas mycket tryggare. Jakobsberg har idag en bra koppling till kollektivtrafiken och det finns många cykel- och gångbanor som leder till och från centrum. Om dessa är välskötta och upplysta som kan detta generera en ökning av besökare kvällstid.

Ett tätt samarbete mellan kommunen, politikerna och framförallt näringslivet i Jakobsbergs centrum skulle underlätta detta arbete. Ett attraktivt centrum med fler besökare ökar också andelen arbetstillfällen i kommunen.