Ett nytt försäljningstorn i Barkarbystaden

Det har varit kärvt med försäljningen av lägenheter i området bakom Barkarby handelsplats. Nu planerar kommunen en rad insatser inom marknadsföringen med syfte att göra området mera känt.  Ett par miljoner sätts av för annonsering och liknande.
Men för att bli mer spektakulär diskuteras också att uppföra ett 20 meter högt torn, byggt i limträ, med en platå högst upp för att begrunda utsikten över Barkarby flygfält. Förslaget är än så länge mest en arkitektskiss utan färdiga tekniska och säkerhetsmässiga studier. En preliminär prislapp landar på 6 till 8 miljoner. Tornet är tänkt att kompletteras med en informationstavla där man kan få veta det mest aktuella om bostadsutbyggnaden. Placeringen skall vara utmed E18 ungefär i höjd med Welcome Hotel.  
Det finns goda skäl att ställa en rad frågor kring projektet.
A.  Det ansluter inte alls till områdets historia som är så förknippad med en nästan hundraårig flygverksamhet. Ett antal flygmaskiner som man t.ex. ser utefter E4 vid Linköping hade varit mera logiskt. 
B.  Barkarbystaden är ett jätteprojekt som bygger in ett stort ekonomiskt risktagande i kommunens budget – ett risktagande som i  huvudsak borde bäras av byggföretagen. De två byggföretag som under ett par år haft lägenheter till försäljning har lagt ner mycket pengar på annonser och försäljningskostnader. Kommunen kan visst vara med och ta en del av kostnaderna för att placera området i människors medvetande men det måste finnas en tydlig kostnads- och riskfördelning mellan företag och kommun. Bäst vore att skapa ett marknadsföringsbolag för stadsdelen, som kommer att vara ett utbyggnadsområde under minst 20 år, där byggare och kommun delar på risktagandet och kostnaderna.
C.  Så länge som Järfällas främsta byggmärke på höjden, Kvarnen på Kvarnbacken, inte är återuppbyggd eller fått ett nytt annorlunda landmärke, är det fel att satsa skattepengar på något som endast byggföretag, vana vid kommersiell marknadsföring, är kompetenta att bedöma värdet av och ta kostnaderna för.    Barkarby DNA

Fler bilder från Järfälla kommun Natt
Dag


Lars Bergstig (FP) Gruppledare