Erfarna, duktiga lärare får nya möjligheter till behörighet

Om ett par år ska alla lärare i skolan ha lärarlegitimation. Det är en viktig del av de förändringar som alliansregeringen tagit initiativ till. Utan duktiga, kunniga lärare kommer vi aldrig att kunna höja kunskapsresultaten.

För att genomförandet av reformerna ska bli så bra som möjligt att är det viktigt att vi inte sätter upp onödiga hinder för befintliga lärare.
Förutom de möjligheter till vidareutbildning som redan finns har utbildningsministern presenterat ytterligare förslag som nu är ute på snabbremiss.

Viktigast av av de nya förslagen är att äldre, erfarna och legitimerade lärare ska kunna få ett slags lokal behörighet i ett ämne som de visserligen inte är formellt behöriga i men har undervisat i. Om läraren är legitimerad, har fyllt 50 år senast den 1 juli 2015 och har gedigen, flerårig erfarenhet av undervisning i ämnet ska huvudmannen kunna besluta om att läraren får bedriva undervisning i ämnet ändå, om han eller hon bedöms ha tillräckliga ämneskunskaper. Byter läraren arbetsgivare är det möjligt för den nya att fatta samma beslut och beslutet gäller tills vidare.

Det här är bra förslag, som förhoppningsvis också blir verklighet.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden