Enighet om friskolor

Jan_Bjorklund
Jan Björklund

Tjugofem års hård politisk strid är över. Sex partier är överens om de framtida villkoren för friskolor. Det är den största politiska uppgörelsen över blockgränsen på många år i Sverige, och dessutom i en fråga som varit djupt ideologiskt splittrande mellan blocken.

Jag tillsatte Friskoleutredningen för två år sedan, efter att under lång tid ha förhandlat direktiven mellan de sex partier som i dag har gjort upp. Även om alla åtta partier finns med i utredningen har mitt mål hela tiden varit en sexpartiuppgörelse.

Uppgörelsen innehåller bland annat:

-Inga vinstförbud; det blir tillåtet att ta ut vinst även i fortsättningen.

-Inget kommunalt veto.

-Skarpare prövning av friskolors ägare; ökade krav på seriositet, lämplighet och långsiktighet. Det betyder att ägare som bara vill äga några år och snabbt sälja vidare till högsta möjliga pris knappast kan komma i fråga som ägare i framtiden.

-Offentlighetsprincip och meddelarfrihet; skolväsendet ägnar sig åt en omfattande myndighetsutövning, och det kan därför vara rimligt att samma principer om öppenhet och insyn som gäller i kommunala skolor ska gälla även friskolor.

-Skärpta sanktioner som Skolinspektionen ska kunna använda sig av i sin tillsyn, till exempel kraftigt höjda viten och i särskilda situationer att kunna förelägga en enskild skola med låga resultat och stora problem att i vissa fall höja sin lärartäthet.

-Ökade krav på samråd mellan kommunen och friskolorna för att förbättra samarbetet.

Regeringen välkomnar denna uppgörelse, detta har varit målet med hela utredningen och regeringen har aktivt medverkat till att den har kommit till stånd.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Ni som vill läsa mer om det här kan läsa Rasmus Jonlunds blogg, Rasmus är kulturpolitiker för FP i Stockholms Stad. Även Anna Lundberg FP har skrivit om detta på sina blogg