Engelska redan i förskolan

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker en motion av Flora Villalobos-Castillo (S) om att förskolebarnen ska få möjlighet att lära sig engelska.
Tanken är inte engelskundervisning som i skolan utan att ge förskolebarnen kontakt med engelska också i de lekfulla former som gäller i förskolan.

– Det här är ett bra förslag som vi från nämndens sida behöver arbeta ihop med andra önskemål vi har kring lärandet i förskolan. Sannolikt kommer vi att formulera ett uppdrag kring lärandet i förskolan, som idag inte är preciserat i förskolans läroplan, skollagen eller andra styrande dokument. Språkutveckling i svenska och grunderna i matematiken är naturliga delar i ett sådant uppdrag, som också kan innehålla engelska.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden