Energisnål asfalt minskar koldioxidutsläppen i Järfälla

Längs Kallhällsleden i Järfälla har Peab lagt ut ett antal tusen kvadratmeter lågtempererad asfalt på uppdrag av kommunen. Den lågtempererade asfalten är energisnål och innebär upp till 30 % lägre utsläpp av koldioxid.

Järfälla kommun har högt ställda miljökrav. Peab har fått i uppdrag att börja använda lågtempererad asfalt, som går att producera i upp till 30 grader lägre temperaturer jämfört med konventionell asfalt.

Vid lägre tillverkningstemperatur, 130 grader istället för 160 grader, minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen blir upp till 30 % lägre. Arbetsmiljön för de anställda förbättras också vid utläggningen av asfalten, då rökutvecklingen minskar vid användning av lågtempererad asfalt.

Vi kommer att fortsätta testa olika utvecklingsmetoder för att bli så skonsam mot naturen som vi kan vid asfaltering av vägar, säger Bo Ericson, arbetschef Peab Asfalt.