En vädjan från Folkpartiet i Järfälla – renovera Järfällas simhall

Insändare om Järfällas simhall, skriven av  Åsa Revfalk (ledamot i kultur- och fritidsnämnden) och Nikoletta Jozsa (vice gruppledare). Insändaren var publicerad i Mitt i Järfälla den 10 juli:

I Kultur och fritidsnämnden har vi de senaste två åren kunnat njuta av de fina planerna kring en om- och utbyggd simhall i Järfälla. Alla som har besökt simhallen ser att det finns ett stort behov av en upprustning. En utökning av kapaciteten i simhallen är också väldigt viktig för att vi i framtiden skall kunna erbjuda alla barn i Järfälla möjligheten att lära sig simma. I budget har man planerat för en renovering av simhallen som en bland många investeringar i Järfälla de kommande två åren.Nu har tyvärr verkligheten kommit ikapp oss politiker i Järfälla. Alla de investeringar som planerats är inte möjliga att genomföra under tidsperioden 2012-2013. Det som kommer få stryka på foten är de projekt som i detalj inte har beslutats av kommunfullmäktige.

Dit riskerar nu dessvärre simhallen att höra.

Vi i Folkpartiet Järfälla har länge kämpat för att kommunen ska prioritera simhallen före till exempel en helt ny förbindelse mellan Veddesta och Barkarbystaden, den så kallade Veddestabron.  

Alla ni Barkarbybor som då tror att vi i Folkpartiet är emot att ni får en mer rimlig trafiksituation – så är det inte! Trafikverket har redan från början erbjudit sig att bygga OCH betala för en ny Barkarbybro för att ersätta den befintliga.

På Folkpartiets förslag om att vänta med första etappen av Veddestabron, som skulle kosta 300 mkr, och istället använda Barkarbybron för biltrafik var svaret från trafikverket:

“Trafikverket har arbetat för en Barkarbybro som under en övergångsperiod också trafikeras med bil-och busstrafik. Järfälla kommun har dock inte godtagit denna lösning och planerar endast för gång- och cykeltrafik på Barkarbybron”

Investeringen på 300 mkr skulle gott och väl täcka en om- och utbyggnad av simhallen.

Tyvärr säger övriga partier nej till denna lösning.

Därför skickar vi i Folkpartiet nu ut en vädjan, vi ber övriga politiker att tänka om och satsa på en om- och utbyggnad av simhallen före en ny Veddestabro.

 

Fler inlägg om Järfällas badhus

Ska Jakobsbergs simhall byggas ut?

Veddestabro för 300 miljoner eller upprustad simhall?

Information om simhallen i Jakobsberg

Jakobsbergs simhall

Gilla Bygg ny simhall nu på Facebook