En rödgrön regering hotar Järfällas friskolor

För oss liberaler har möjligheten för alla elever och föräldrar att själva välja skola alltid varit värdefull. Därför vill vi slå vakt om det fria skolvalet. Den elev som föredrar en annan pedagogik för att lyckas bättre eller den som inte trivs ska ha möjlighet att byta skola. Det kan vara till en annan kommunal skola eller till en friskola. Skolvalet bidrar också till ökad pedagogisk mångfald.

Nu har Claes Thunblad (S) och Mikael Jämtsved (MP) upprörts över en kampanj som vi i Folkpartiet driver i Järfälla. Kampanjen går ut på att det vid en rödgrön regering så kommer sannolikt minst två av Järfällas mest populära skolor, Vittraskolan och Engelska skolan, tvingas stänga. Nu säger oppositionen i Järfälla att de inte alls har för avsikt att stänga Järfällas friskolor men sanningen är ju att det inte är upp till dom att bestämma detta. Om det blir en rödgrön regering är sannolikheten stor att denna stiftar en lag som förbjuder skolor som Vittra och Engelska. Då spelar det ingen roll vad Thunblad och Jämtsved tycker. Tycker du som jag att det är viktigt att slå vakt om Järfällas kanske mest populära skolor så ta en valsedel som det står Folkpartiet på och lägg i valurnan den 14 september. Och du, för att vara riktigt säker så lägg en Folkpartisedel i kuvertet för både kommun- och riksdagsvalet.

Mer om vad vi tycker om Järfällas friskolor hittar du här: http://www.fpjarfalla.se/category/skola-och-forskola/

Läs mer om vad Folkpartiet tycker om friskolor här: http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/friskolor/