En ren Bällstaå för allas framtid

Den uppmärksamma har säkert sett det pågående arbetet invid Datavägen som mest har sett ut som två stora gropar. Dessa gropar kommer att bli dammar som ska stå färdiga fram mot sommaren 2012. Detta är del av arbetet med att rena Bällstaån som är kraftigt förorenad. På andra sidan Järfällavägen där det planeras för ett bostadsområde med 1250 lägenheter  så kommer det att byggas flera parker varav en är en slags vattenpark. Parken i Söderdalen kommer även den att bestå av en damm med bryggor runtomkring.  Även denna park/damm är ett led i att rena Bällstaån och skapa en mer levande å. Inom några år så kommer det troligen att finnas parkvägar längs med Bällstaån då vallarna ska sänkas för att skapa en mer vattennära miljö. Bällstaån har under många år varit kraftigt förorenad och det är bra att nu åtgärder har påbörjats för att skapa en bättre miljö för många Järfällabor.