En fritidsgårdsverksamhet för nya och framtida utmaningar.

Jarfalla_kommun

För att skapa förutsättningar för att nå ett högt mål med fritidsgårdarna i Järfälla kommun ger nu Alliansen i Järfälla Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en vision för hur fritidsgårdarna i Järfälla ska utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden följer arbetet och rapporterar vidare till nämnden. Beslutet togs på nämndens sammanträde den 2:a maj.