En förskola för lek och lärande i Järfälla

Förskolan ska ge trygg omsorg om de yngsta barnen och bidra till lärande. En förskola av hög kvalitet lägger en bra grund för barnens fortsätta väg genom skolan.

Med en snabb befolkningsutveckling är det en stor utmaning att i tillräcklig utsträckning öka antalet platser i förskolan och ge föräldrar rimlig chans att välja förskola till sina barn.

Vi vill

  1. Fortsätta utbyggnaden av förskolor i takt med befolkningsutvecklingen.
  2. Tillgodose föräldrarnas val av förskola i större utsträckning
  3. Anställa fler förskollärare så att minst hälften av personalen på varje förskola är förskollärare
  4. Erbjuda attraktiva villkor för arbete i Järfällas förskolor
  5. Ha högre personaltäthet i förskolan
  6. Att förskolan ska erbjuda trygg omsorg och lekfullt lärande.
  7. Öka insatserna i förskolan för att tidigt upptäcka barn som behöver extra stöd
  8. Ge tillgång till omsorg på kvällar, nätter och helger
  9. Ha väl fungerande överlämningar vid skolstarten