Elever och föräldrar tillfrågas i ny skolundersökning under våren

Snart är det dags för den enkätundersökning som Järfälla kommun genomför varje år. Undersökningen vänder sig till föräldrar med barn i förskolan samt till elever i årskurs 3, 5 och 8 och deras föräldrar. Syftet är att undersöka elevers och föräldrars inställning till och uppfattning om förskolan och skolan i Järfälla kommun, att ta reda på om förskole- och skolenheterna uppfyller kommunens uppställda mål och att få hjälp att hitta förbättringsområden. Eleverna svarar på en digital enkät under skoltid. Föräldrarna får en pappersenkät från förskolan eller skolan, men kan också välja att besvara enkäten digitalt.

2012 års undersökning kommer att genomföras med start veckan efter sportlovet, dvs. vecka 10, och är tänkt att avslutas ca 4 veckor senare.