Elever från Engelska skolan vill ha mötesplats i Jakobsberg

Socialdemokraterna skickar politisk propaganda till 6-åringar.

Jakobsberg saknar mötesplats för ungdomar i åldern 14-17 år, det hävdar elever vid Engelska skolan i Jakobsberg och lämnar medborgarförslag till kommunens politiker. Brist på mötesplatser leder till utförskap bland ungdomar hävdar författarna av medborgarförslaget.

Nora Haded som går sista året i högstadiet på Engelska skolan i Jakobsberg har tillsammans med Järfällas ungdomsråd, IESJ Parliament, IESJ PTA skrivit ett sk medborgarförslag till Järfällas politiker där de önskar att kommunen öppnar upp en mötesplats för ungdomar i åldern 14-17 år. De skriver att det behövs en mötesplats för att ungdomar i den åldern utesluts från många andra mötesplatser. Ett exempel är det relativt nya ungdomscafeét Valvet i Jakobsbergs centrum där målgruppen är 16-25 år vilket därmed leder till att de yngre ungdomarna är exkluderade från  Valvet.

I medborgarförslaget menar författarna att ungdomarna i dag sitter på biblioteket och stör andra besökare och hänger utanför Pressbyrån vid Jakobsbergs station i brist på annat. Bristen på vuxna förebilder i sin närhet kan i kombination med en känsla för utanförskap leda till bl.a. upplopp som skedde i början av sommaren skriver författarna till förslaget.

Förslaget kommer att behandlas i Kultur- och fritidsnämnden den 2/10 och vi återkommer med beslutet i ärendet.