Edholm kommenterar Mattecentrum

Mattecentrum nekas 500.000 kr i bidrag enligt grundaren Johan Wendt. Samtidigt säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP)att förvaltningen inte har fattat något beslut kring detta ännu men hoppas att utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad kan lämna ett klart besked efter årsskiftet.

Ideell läxhjälp nekas halv miljon i bidrag

Edholm dementerar Mattecentrums avslag

Bo Winander kommenterar läxreformen

Mattecentrum är en ideell förening som hjälper elever att bli bättre på matematik genom att erbjuda läxhjälp till högstadie- och gymnasieelever. Föreningen har sina räknestugor över hela landet och ca 300 personer hjälper till med matematiken.  Besök gärna deras sida http://www.mattecentrum.se/om-oss/