Duktiga tredjeklassare i Järfälla

Tredjeklassarna i alla landets skolor har nationella prov i matematik och svenska eller svenska som andraspråk under vårterminen.
När resultaten från vårterminen i år – alltså för de barn som nu går i fjärde klass – redovisas av Skolverket visar det sig att eleverna i Järfällas skolor är mycket duktiga.I ämnet matematik finns inte mindre än sju olika delprov. Järfällas tredjeklassare är bättre än sina kamrater i andra kommuner i alla delarna. Allra bäst är man i de prov som gäller muntlig kommunikation (97.3 % har nått kravnivån) och geometriska mönster (96.7%). Dessutom är tredjeklassarna ganska duktiga i huvudräkning. Det som behöver förbättras i matematik är framför allt mätning av längd och proportionella samband (75 % har nått kravnivån).

Också i ämnet svenska, med åtta delprov är järfällaeleverna bättre än sina kamrater i övriga landet i samtliga delprov. Allra bäst går det i provets muntliga uppgift (99.1 %) och i vissa typer av läsning; enskilt textsamtal (98.8), enskild högläsning (98.3).

Skrivuppgifterna är något svårare och allra svårast tycks det vara att skriva faktatext (86.2 % har nått kravnivån)

Många av Järfällas tredjeklassare har svenska som andraspråk – ett prov som omfattar åtta delprov. Järfällaeleverna är bättre i alla delar än kamraterna i övriga landet och allra bäst går det i den muntliga uppgiften  och i att läsa enskilt textsamtal (båda 96.5 %). I skrivandet har eleverna dock problem med stavning och interpunktion (68.1 % har nått kravnivån).

Överlag visar resultaten att tredjeklassarna i Järfälla ligger väl till också vid en jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län.

Genom nationella proven får lärarna en bra bild av vilka förmågor som behöver utvecklas ytterligare och vilka elever som behöver extra stöttning.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden