Duktiga tredjeklassare i Järfälla

Tredjeklassarna i Järfällas skolor är duktiga. Det framgår av den färska statistik som Skolverket presenterar över nationella prov i matematik och svenska 2011. Järfällas tredjeklassare har både förbättrat sina resultat jämfört med året innan och är dessutom fortsatt bättre än tredjeklassare i Sverige i allmänhet.

I ämnet matematik som innehåller inte mindre än sju olika delprov varierar andelen godkända mellan 86 och 97 procent. Det är bättre än föregående år och bättre än för tredjeklassarna i landet som helhet.

I ämnet svenska som omfattar åtta olika delprov varierar andelen godkända tredjeklassare i Järfälla mellan 94 och 98 procent, också detta är en förbättring mot tidigare år och bättre än för tredjeklassare i landet som helhet.

I ämnet svenska som andraspråk är andelen godkända lägre och varierar mellan 75 och 92 procent i Järfälla. Men också här är förbättringen mot föregående år tydlig och Järfällaeleverna är bättre än motsvarande elever i landet som helhet.

Järfällaskolorna har under flera år nu gjort återkommande s k screeningar av förståelsen i svenska och matematik och tidigt identifierat elever med behov av extra stöd. Dessutom har det genomförts omfattande utbildningar av lärare och tillkommit en hel del ny teknik i undervisningen.

Förhoppningen är att de bättre kunskaperna i de låga skolåldrarna ska hänga med genom hela skoltiden och visa sig i ännu bättre resultat när eleverna lämnar grundskolan för att gå vidare.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden