Duktiga femteklassare i Järfälla

I Järfällas kommunala skolor går mycket duktiga elever i årskurs 5. Det framgår av färsk statistik som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting – de s k Öppna jämförelser mellan kommuner.
Redovisningen gäller 2010.
Statistiken gäller elevernas prestationer i nationella prov i matematik, engelska och svenska.
Det visar sig i ämnet matematik att 89 % av alla femteklassare i Järfällas kommunala skolor ”uppnått kravnivån”. Medelvärdet för hela riket är 79 %. Sveriges Kommuner och Landsting rangordnar också kommunerna efter elevernas prestationer och då visar det sig att Järfälla hamnar på plats 26 – i Sverige finns 290 kommuner. Järfälla ligger också mycket högt i Stockholms län. Endast Danderyd, Lidingö, Nacka, Vaxholm och Täby ligger bättre till.
I ämnet engelska ligger Järfällaeleverna om möjligt ännu bättre till. 88 % har uppnått den grundläggande kravnivån och kommunen placeras på plats nr 22, endast slagen av Danderyd, Lidingö, Nacka och Sundbyberg. Medelvärdet i hela riket är 78 % som uppnått kravnivån.
I svenska är det 85 % av Järfällas femteklassare som uppnått kravnivån (75 % i hela riket). Det ger Järfälla plats 43 i rankingen, i Stockholms län endast slagen av Danderyd, Huddinge och Nacka.
De goda resultaten som också synts i liknande statistik tidigare år. Bakom den positiva bilden ligger ett mångårigt systematiskt arbete med framför allt språkutveckling och matematik för de yngsta eleverna i
skolan. Med upprepad screening identifieras elever som behöver extra stöd. Efter stöd kontrolleras kunskaperna på nytt innan eleverna släpps vidare.
Vidareutbildningen av lärare är omfattande och nu förses skolorna också med en mängd nya tekniska hjälpmedel, bl a interaktiva skrivtavlor kopplade till datorerna i klassrummen.
Mer information:
Bo Winander, FP